Jazyková škola Petra Brajinová - úvodní stránka

+420 724 500 205

Výuka anglického jazyka překlady a tlumočení

Způsob výuky

Moderní metody

Kromě školených lektorů a kvalitních materiálů je při výuce velmi důležitá i její metodika. Snažíme se tedy nejen během kurzů, ale i při samotné přípravě dbát na moderní metody, které se zaměřují na dlouhodobý a výrazný pokrok jazykových znalostí studentů.

Motivace

K vytrvání při studiu cizího jazyka a k jeho úspěšnému zvládnutí budete potřebovat zejména silnou motivaci, a to nejen do začátku. Během výuky se Vás lektoři budou snažit inspirovat a maximálně Vaši motivovanost podpořit.

Komunikativní přístup

Při vyučování jazyka sázíme na komunikativní přístup. Jazykům se přece učíme zejména proto, abychom jimi uměli mluvit a aktivně je používat, o což se při studiu musíme snažit hned od začátku. Je tedy nezbytné, aby studenti při hodinách co nejvíce mluvili a připravovali se tak na praktické využití nabytých znalostí. Držíme se proto zásady, že 70 % času mluví žák, pouze 30 % učitel.

Účinnost výuky

Aby bylo studium jazyka účinné, student se musí v probrané látce orientovat. Gramatiku tudíž podáváme nenásilnou a srozumitelnou formou tak, aby jí student snadno porozuměl a osvojil si ji. V kurzech se zaměřujeme na běžnou a reálnou komunikaci, a tak Vám budeme předávat jen důležitou a aktuální slovní zásobu. Navíc Vám prozradíme metody, jak se nová slovíčka učit a dlouhodobě si je zapamatovat.

Pestrost a zábava

Jazyky u nás vyučujeme zábavnou formou prostřednictvím nejrůznějších interaktivních cvičení a her. Klademe důraz na pestrost výuky a považujeme za důležité, aby studentům výuka přinášela potěšení. Snažíme se pro ně proto vytvořit přátelskou a veselou atmosféru, ve které se budou cítit příjemně a studium jim půjde snáz.

Sledování pokroků

Učení jazyků je dlouhodobý proces, ale při pravidelném studiu brzy dosáhnete viditelných pokroků. Váš postup budeme v hodinách pravidelně testovat a podle Společného evropského jazykového rámce Vám poskytneme kvalitní a podrobné hodnocení. Jsme si jisti, že Vámi dosažené úspěchy pro Vás budou tou nejlepší motivací k úspěšnému zvládnutí jazyka.

Učební materiály

Učebnice

Jazyky se nedají vyučovat bez kvalitních podkladů. Moderní jazykové učebnice, které v kurzech používáme, pomáhají lektorům a studentům vstřebávat probíranou látku názornou a zábavnou formou. Zvukové nahrávky, zajímavá témata i bohatý obrazový materiál obsažený v učebnicích pomáhají zpestřovat výuku a udržet studentovu pozornost. Pro studenty vybíráme ty nejlepší učebnice od prestižních vydavatelství, jako například Cambridge a Oxford University Press pro výuku anglického jazyka.

Další materiály

Kromě atraktivních učebnic a k nim doplňkových podkladů se můžete v hodinách těšit také na množství autentických materiálů, které Vás k jazyku ještě více přiblíží. Jsou to například cizojazyčné noviny, časopisy, katalogy, letáčky, vstupenky, letenky, inzeráty, mapky a mnoho dalších.

 

Spolehlivý partner při čerpání EU dotací. Ochrana osobních údajů

© petrabrajinova.cz 2017 - 2024   |  Webdesign: Webmasterova.cz